Co to jest Six Sigma?

Pojęcie Six Sigma pojawia się bardzo często w tematyce szkoleniowej, wszędzie tam, gdzie porusza się tematykę Lean Management. Nie zawsze jest jednak dobrze rozumiane, czasem zamiennie używane ze zwrotem Lean Six Sigma. Warto dobrze rozumieć znaczenie six sigma co to jest właściwie dla organizacji.

Six sigma, czyli jakość nie może kosztować

Metoda Six Sigma po raz pierwszy została wdrożona w firmie Motorola w połowie lat 80 ubiegłego wieku przez Billa Smitha oraz Boba Galvina. Wzrost konkurencyjności na świecie zmusiło organizację do poszukiwania sposobów podniesienie jakości oferowanych produktów przy jednoczesnym dążeniu do obniżenia kosztów własnych. Główna idea zakładała, że „jakość nie może kosztować”, można ją mieć za darmo, wystarczy wdrożyć odpowiednie rozwiązania. Jeśli to zrobimy, to organizacja zacznie generować olbrzymie zyski przy niezmiennych nakładać. Za nowatorskie podejście do zarządzania jakością firma Motorola otrzymała w 1988 roku Amerykańską Nagrodę Jakości im. M. Baldridge’a.

co to jest six sigma

Six Sigma jako metoda ciągłego doskonalenia

Six Sigma zakładała poprawę jakości poprzez analizę procesów w organizacji. Przy czym organizacja musi podlegać nieustannemu doskonaleniu. Nie jest to możliwe bez procesów monitorowania oraz ciągłej kontroli.

Dzięki temu eliminuje się różne problemy i niezgodności. Proces zakłada usunięcie jak najwięcej ilości błędów i wad z każdego etapu produkcyjnego. W efekcie koszty w organizacji ulegają obniżeniu.

Usuwane są koszty nieodpowiedniej jakości. W Six Sigma dużą rolę ogrywają również oczekiwania Klientów. Konieczne jest zdefiniowanie ich satysfakcji i to na każdym etapie procesu. Metoda zakłada dążenie do tak trudno osiąganej perfekcji we wszystkich działaniach organizacji.

Six Sigma w dążeniu do celu

Six Sigma składa się z kilku faz osiągania wyznaczonych wcześniej celów. Te fazy to: definiowanie, pomiar, analiza, udoskonalenie oraz kontrola. W literaturze ten zbiór określany jest skrótem DMAIC, pochodzący od pierwszych liter angielskich wyrazów oznaczających frazy. Six Sigma uważana jest za swoistą kulturę organizacyjną, która znacząco motywuje pracowników do współpracy w celu wspólnego osiągnięcia wyższego poziomu wydajności oraz efektywności.

Uniwersalność metody

Narzędzia Six Sigma doskonale rozwiązują problemy jakościowe zarówno, w firmach produkcyjnych, usługowych, jak i handlowych. Metoda może mieć zastosowanie w branży finansowej. Tak naprawdę we wszystkich organizacjach, w których istotną rolę odgrywają jakość i procesy. Metodologia wkracza również coraz szerzej do sektora publicznego.